Wettelijke vermeldingen

We danken u voor uw bezoek aan de website STIHL

U vindt alle wettelijke informatie in de tabs hieronder.

Het STIHL team

Beleid betreffende de gegevensbescherming

ANDREAS STIHL NV (hierna „STIHL“ of „wij“) verheugt zich over uw bezoek aan onze websites en uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming is voor ons geen loos begrip en daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens zeer ernstig. Wij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en gebruiken ze enkel binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming, in het bijzonder die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De verantwoordelijkheid voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens ligt bij STIHL.

Verwerking van gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bewaren wij de naam van uw internetprovider, de website vanaf dewelke u op onze site terechtkomt, de webpagina's die u bij ons bekijkt, datum en duur van uw bezoek en informatie over de machine die u gebruikt (merk, model, aandrijving) en internetbrowser. Daarnaast registreren wij ook uw IP-adres, waarvan de laatste vier cijfers echter anoniem worden gemaakt.

Deze gebruiksgegevens worden verwerkt om u onze diensten in technisch opzicht toegankelijk te maken (bijv. aan te passen aan het apparaat dat u gebruikt), om misbruik vast te stellen en te verhinderen. Daarnaast gebruiken we gebruiksgegevens in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden en om onze website te verbeteren. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gebruiksgegevens is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Klik hier om uw opgeslagen instellingen voor de verwerking van gebruiksgegevens te bewerken.

Gebruik van eigen cookies

Om een bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden na afloop van de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen en zorgen ervoor dat wij of onze partneronderneming uw browser bij een volgend bezoek kunnen herkennen (zogenaamde permanente cookies). Via cookies kan geen toegang worden verkregen tot andere bestanden op uw computer, noch kan uw e-mailadres worden achterhaald. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Cookies worden opgeslagen op uw apparaat en u hebt de volledige controle over hun gebruik. Door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk ogenblik verwijderd worden. Dat kan ook geautomatiseerd gebeuren. Worden cookies voor onze websites uitgeschakeld, dan kunt u mogelijk niet meer alle functies van de website ten volle gebruiken.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De website van STIHL gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „anonymize IP“. Dat betekent dat uw IP-adres door het cookie van Google Analytics wordt afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort.  In opdracht van STIHL gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren, beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Gebruik van remarketing- of “vergelijkbare doelgroepen”-functie van Google Inc.

STIHL gebruikt op de website de remarketing- of “vergelijkbare doelgroepen”-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). Door middel van deze functie kan STIHL de bezoekers van de website doelgericht aanspreken met reclame, doordat voor de bezoeker van de website gepersonaliseerde advertenties, afgestemd op zijn interesses, worden getoond wanneer ze andere websites van het Google Display-netwerk bezoeken. Om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor de opmaak van persoonlijke reclameadvertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Daarvoor bewaart Google een klein bestand met een cijferreeks in de browsers van de bezoekers van de website. Via dat getal worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. In principe worden geen persoonsgebonden gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Bezoekt u daarna een andere website van het Google Display-netwerk, dan worden u commercials getoond die zeer waarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die u eerder hebt opgezocht. Meer informatie over Google Remarketing evenals de gegevensbeschermingsverklaring van Google kunt u hier raadplegen: http://www.google.com/privacy/ads/.

U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend uitschakelen, als u onderstaande link volgt en de daar ter beschikking gestelde plug-in downloadt en installeert: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Een andere optie is dat u het gebruik van cookies door derde aanbieders kunt uitschakelen, doordat u de desbetreffende pagina van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ opvraagt en de daar vermelde verdere informatie in verband met Opt-Out toepast.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Doubleclick van Google

Doubleclick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u relevante reclame voor te stellen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend, om na te gaan welke advertenties in uw browser werden ingevoegd en welke advertenties werden aangeklikt. Cookies bevatten in principe geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites enkel in staat om advertenties in te voegen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die wordt gegenereerd door cookies, worden door Google voor analyse doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google geeft enkel op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van een contractuele gegevensverwerking gegevens door aan derden. In geen geval zal Google uw gegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn geregistreerd.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij DoubleClick vindt u hier: https://www.google.com/intl/de/policies/. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, worden geregistreerd bij Google en door Google worden verwerkt, door op https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl, de browser-plugin die beschikbaar is onder “advertentie-instellingen, uitbreiding tot uitschakeling DoubleClick”, te downloaden en te installeren.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Tag Manager van Google

Google Tag Manager is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”) waarmee tags kunnen worden aangemaakt, bijgewerkt en beheerd. Tags zijn kleine codefragmenten op onze website, die onder meer dienen om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van reclame online en sociale kanalen te bepalen. Als u onze website bezoekt, wordt de actuele tagconfiguratie naar uw browser gestuurd. Die configuratie bevat dan instructies voor tags die geactiveerd zullen worden. Het instrument zelf registreert geen persoonsgebonden gegevens. Het zorgt er wel voor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt in bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Meer informatie over de werking van Google Tag Manager vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=de&topic=2574304&ctx=topic en in de gebruiksaanwijzingen: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Webfonts

Voor een visueel betere weergave van de verschillende informatie op deze website worden Google Webfonts (https://fonts.google.com/specimen/Roboto en https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed) gebruikt. De webfonts worden daarbij overgezet in de cache van uw browser om ze te kunnen gebruiken voor de weergave. Indien de browser de Google webfonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven.

Voor de Google webfonts „Roboto" en „Roboto Condensed" geldt een Apache licentie, versie 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Informatie over privacy kan worden opgevraagd in het Google Privacy Center: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Microsoft Bing

STIHL maakt gebruik van Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, voor zover u via een Microsoft Bing advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op die manier vaststellen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website, en op een vooraf bepaalde doelpagina is beland. Wij vernemen daarbij enkel het totaalaantal gebruikers dat op een Bing advertentie heeft geklikt en dan werd doorgestuurd naar de doelpagina. Er worden in principe geen persoonlijke gegevens over u meegedeeld. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, dan kunt u ook de daarvoor vereiste bewaring van een cookie weigeren – via de instelling van uw browser, die het automatisch opslaan van cookies algemeen uitschakelt.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Indeed-Conversion-Pixel

Deze website gebruikt Conversion-Tracking van Indeed; www.indeed.de. Als u op een personeelsadvertentie van ons bij Indeed klikt, wordt een cookie (Conversion Cookie) op uw computer geplaatst. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Ze zijn bedoeld om vast te stellen hoeveel van de sollicitaties die wij ontvangen, afkomstig zijn van onze personeelsadvertentie bij indeed. De informatie die wordt verzameld met het conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. Wij vernemen hoeveel gebruikers op onze advertentie hebben geklikt en een sollicitatie hebben verstuurd. Ze krijgen in principe echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Op de volgende website vindt u meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Indeed: http://de.indeed.com/legal.

Wenst u niet deel te nemen aan Conversion-Tracking, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen door het cookie via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van Conversion-Tracking is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

MaTelSo Calltracking

Het telefoonnummer dat wordt vermeld op onze website, kan een zogenaamd Call-Trackingnummer zijn. Daarbij worden gegevens over de oproep geregistreerd, maar in geen geval de inhoud van het gesprek met ons Service Center. Wie het Call-Trackingnummer belt, wordt meteen via de centrale Service-Hotline doorgeschakeld naar het Service Center. Enkel het tijdstip, datum en de duur van de oproep evenals het gewenste telefoonnummer worden opgeslagen. Verder wordt nog geregistreerd of de oproep beantwoord wordt. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van het Service Center te verhogen en het aanbod te optimaliseren.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van MaTelSo Calltracking is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. b of lit. f AVG.

Criteo

Deze website gebruikt een technologie van Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München („Criteo“). Hierdoor wordt geanonimiseerd informatie verzameld over het surfgedrag van de websitebezoeker voor marketingdoeleinden en daarvoor worden cookies gebruikt. Criteo kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte aanbevelingen als gepaste reclamebanners weergeven wanneer andere websites worden bezocht. In geen geval kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De gegevens die worden verzameld door Criteo, worden enkel gebruikt om de aangeboden reclame te optimaliseren. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch doorgegeven aan derden. Meer informatie over gegevensbescherming bij Criteo vindt u op http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinien.

Op elke ingelaste banner bevindt zich rechts onderaan een kleine "i" (voor informatie). Als u daarop klikt of er met uw muis over gaat, wordt u naar een pagina geleid waarop dit systeem wordt toegelicht en een Opt-Out wordt aangeboden. Bij een klik op Opt-Out wordt een "Opt-Out”-cookie geplaatst dat de weergave van deze banner voortaan verhindert.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van Criteo is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. b of lit. f AVG.

Sociale media en social plugins

Wij bieden u ook via onze pagina's in de sociale media een uitgebreide persoonlijke ondersteuning. Wanneer u ons een aanvraag stuurt via een van deze sociale media, sturen wij de aanvraag door naar de bevoegde afdeling. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om vragen te beantwoorden en ze worden niet aan derden doorgegeven. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in het kader van de verwerking van uw aanvraag is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG. Om contact met ons op te nemen via de sociale media, moet u zich aanmelden bij deze diensten. Daarvoor verwerken de ondernemingen die achter de desbetreffende dienst staan, desgevallend persoonsgebonden gegevens. Wij hebben geen invloed op de aard, omvang en verwerking van deze gegevens.

Verdere aanbeveling via sociale netwerken met Shariff

Voor de integratie van de social plugins van Facebook, Twitter en Instagram met aanbevelingsfunctie („Share“, „Like“, „+1“, „Camera“/“Delen“, “Like“, „+1“, „camerasymbool“) gebruiken wij de Heise-oplossing „Shariff“.

Shariff verhindert dat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de aanbieders van het desbetreffende sociale netwerk. In plaats van uw IP-adres wordt enkel het serveradres doorgegeven. Op die manier wordt uw IP-adres niet meer bekendgemaakt.

Gebruik van Facebook-plugins

Op onze website wordt de social plugin („Plugins“) van de sociale netwerksite Facebook gebruikt, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Een overzicht van de Facebook-plugins en hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Als u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de webpagina geïntegreerd. Door deze integratie krijgt Facebook de melding dat uw browser die bepaalde pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen Facebook-profiel hebt of niet bent ingelogd bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Bent u bij Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek aan onze website meteen koppelen aan uw Facebook-profiel. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld een commentaar geeft, dan wordt deze informatie eveneens meteen naar een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-profiel gepubliceerd en getoond aan uw Facebook-vrienden. Wij wijzen erop dat wij als websiteaanbieder geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgegeven informatie noch van het gebruik ervan door Facebook. Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie betreffende gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website ingezamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dan moet u vóór uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook. U kunt ook met add-ons voor uw browser volledig verhinderen dat de Facebook-plugins worden geladen, bijv. met de „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Voor zover het bij de hierboven beschreven gegevens om persoonsgebonden gegevens gaat, is de rechtsgrond voor hun verwerking art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Gebruik van YouTube-plugins

Op onze website worden de social plugins („Plugins“) van YouTube gebruikt. Deze dienst wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Als u een pagina van onze website opvraagt die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Google rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de webpagina geïntegreerd. Door deze integratie krijgt Google de melding dat uw browser die bepaalde pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen YouTube-account hebt, of niet bent ingelogd bij YouTube. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen.

Bent u bij YouTube ingelogd, dan kan Google het bezoek aan onze website meteen koppelen aan uw profiel. Wij wijzen erop dat wij als websiteaanbieder geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgegeven informatie noch van het gebruik ervan door Google. Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie betreffende gegevensbescherming van Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Als u niet wilt dat Google de via onze website ingezamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw account bij YouTube, dan moet u vóór uw bezoek aan onze website uitloggen bij YouTube. U kunt ook volledig verhinderen dat er Google-plugins met add-ons voor uw browser worden gedownload, bijv. met de scriptblocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. b of lit. f AVG.

Gebruik van Twitter-plugins

Op onze website worden de social plugins („Plugins“) van de microblogdienst Twitter gebruikt, die worden beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Een overzicht van de Twitter-plugins en hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de webpagina geïntegreerd. Door de integratie krijgt Twitter de melding dat uw browser die bepaalde pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen Twitter-profiel hebt of niet bent ingelogd bij Twitter. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Twitter in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen.

Bent u bij Twitter ingelogd, dan kan Twitter het bezoek aan onze website meteen koppelen aan uw Twitter-account. De informatie wordt bovendien op uw Twitter-account gepubliceerd en daar getoond aan uw contacten. Wij wijzen erop dat wij als websiteaanbieder geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgegeven informatie noch van het gebruik ervan door Twitter. Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie betreffende gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy.

Als u niet wilt dat Twitter de via onze website ingezamelde gegevens rechtstreeks aan uw Twitter-account koppelt, dan moet u vóór uw bezoek aan onze website uitloggen bij Twitter. U kunt ook volledig verhinderen dat er Twitter-plugins met add-ons voor uw browser worden gedownload, bijv. met de scriptblocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. b of lit. f AVG.

Gebruik van Instagram-plugins

Op onze website worden zogenaamde social plugins („Plugins“) van Instagram gebruikt, die

worden beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). De plug-ins worden aangeduid met een Instagramlogo, bijv. in de vorm van een “Instagramcamera”. Een overzicht van de Instagram-plugins en hun uitzicht vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram direct aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de pagina. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser die bepaalde pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Instagram -profiel hebt of op dat moment niet ingelogd bent bij Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een Instagram-server in de VS en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd bij Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Instagram-profiel. Bij interactie met de plug-ins, bijv. wanneer u op de 'Instagram'-knop klikt, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepubliceerd en daar getoond aan uw contacten.

Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie betreffende gegevensbescherming van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toevoegt aan uw Instagram-account, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Instagram-plugins, incl. add-ons voor uw browser, volledig verhinderen bijv. met de scriptblocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. b of lit. f AVG.

Gebruik van AddThis-plugins

Op onze website worden ook zogenaamde social plugins („Plugins“) van de Bookmarking-dienst AddThis gebruikt, die door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) wordt beheerd. De plugins zijn meestal aangeduid met een AddThis-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranjekleurige achtergrond. Een overzicht van de AddThis-plugins en hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://www.addthis.com/get/.

Als u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser meteen verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plugin wordt door AddThis rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de site geïntegreerd. Door de integratie ontvangt AddThis de melding dat uw browser die bepaalde webpagina van onze website heeft opgevraagd en wordt op uw eindapparaat een cookie opgeslagen om uw browser te identificeren. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van AddThis in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor de aanmaak van anoniem gemaakte gebruikersprofielen die als basis dienen om de bezoekers van websites met AddThis-plug-ins gepersonaliseerde en relevante reclame te bezorgen. Wij wijzen erop dat wij als websiteaanbieder geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch van hun gebruik door AddThis. Doel en omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis vindt u in de toelichting over gegevensbescherming van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Als u verzet wilt aantekenen tegen de toekomstige gegevensinzameling door AddThis, dan kunt u een zogenaamd opt-out-cookie plaatsen, dat u via volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. U kunt ook volledig verhinderen dat er AddThis-plugins met add-ons voor uw browser worden gedownload, bijv. met de scriptblocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. b of lit. f AVG.

Hotjar

STIHL gebruikt Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en zodoende onze website en uw surfervaring te optimaliseren. Deze technologiedienst helpt ons gebruikerservaring beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd u besteedt op een pagina, welke links u aanklikt, enz ..) en dit stelt ons in staat om onze service te onderhouden en verbeteren met de feedback van de gebruikers.

Hotjar gebruikt  cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres (enkel vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte, type van apparaat (unieke apparaat ID), browserinformatie, geografische locatie (enkel land), de gebruikte voorkeurstaal op onze website). Deze informatie wordt door Hotjar opgeslagen in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch STIHL noch Hotjar gebruiken deze informatie om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Meer informatie over Hotjar evenals de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar kunt u raadplegen: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt zich afmelden voor de aanmaak van een gebruikersprofiel, het opslaan van uw gegevens over uw gebruik op onze website en het gebruik van tracking cookies van Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. f AVG.

Contact met STIHL, nieuwsbrief en bestelling van drukwerk

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres, aanspreektitel en naam nodig. Meer informatie kan vrijblijvend worden meegedeeld. Bij de registratie worden verder nog de volgende gegevens bewaard: de datum en het tijdstip van de registratie, de bevestiging van de gegevensbeschermingsbepalingen, het type nieuwsbrief en ook de e-mailverificatie. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard om u de nieuwsbrief te kunnen opsturen en om eventueel misbruik van een e-mailadres te kunnen nagaan. U kunt op elk moment weer uitschrijven van de nieuwsbrief,  zonder dat hiervoor andere dan de verzendingskosten volgens het basistarief ontstaan. Daarvoor volstaat een aanwijzing op https://nl.stihl.be/stihl-newsletter-um-cancel.aspx

Rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is art. 6 lid 1 UAbs. 1 lit. a AVG.

Wanneer u ons telefonisch, per e-mail, per brief, via sociale media, door middel van contactformulieren of op een andere manier met een verzoek contacteert of wanneer wij met u contact opnemen, verwerken we ook uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en de inhoud van de mededeling. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag correct te kunnen verwerken. Uw gegevens worden telkens alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Indien nodig, bijv. omdat uw aanvraag betrekking heeft op de bestelling van drukwerk dat door een andere onderneming van de STIHL groep wordt ter beschikking gesteld of in het kader van de klantendienst, worden uw gegevens doorgestuurd naar deze andere onderneming van de STIHL groep, wanneer en voor zover dat vereist is voor de afhandeling van uw verzoek. Rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is art. 6 lid 1,b) AVG, voor zover dit voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met ons verband houdt, bv. bij klachten, of art. 6, lid 1,f) van de AVG, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het zakelijk met u kunnen corresponderen. Voor zover ze niet langer nodig zijn om informatie met u te kunnen uitwisselen en voor zover eventuele wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen verstreken zijn, zullen de communicatiegegevens in kwestie gewist worden.

Telefoongesprekken met onze klantendienst worden alleen met uw voorafgaande toestemming ter verzekering van de kwaliteitsgarantie- of voor opleidingsdoelstellingen geregistreerd en na maximum 90 dagen gewist. Het staat u natuurlijk vrij om al dan niet in te stemmen met de opname van een gesprek. U kunt uw eerder gegeven toestemming overigens ook opnieuw intrekken voor alles wat erna volgt, door de medewerker aan de telefoon te vragen om te stoppen met het opnemen van het gesprek. De verwerking van uw gegevens gebeurt daarbij op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) van de AVG).

Voor de ondersteunende diensten die we onze klanten aanbieden, doen we een beroep op dienstverleners met wie er analoge verwerkersovereenkomsten conform art. 28 van de AVG gesloten werden.

Duur van de verwerking van gebruiksgegevens

Uw persoonsgebonden gebruiksgegevens bij het bezoek aan onze website die in dit hoofdstuk worden vermeld, worden verwijderd wanneer de kennis ervan niet meer nodig is voor de beschreven doeleinden, tenzij wettelijke bepalingen een langere bewaartermijn opleggen.

Uw rechten

U hebt recht op informatie over de persoonsgebonden gegevens die STIHL van u verwerkt. Wanneer is voldaan aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden, dan hebt u het recht om die gegevens te laten corrigeren, verwijderen of om de verwerking ervan in te perken. Verder hebt u het recht om de door u ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens in een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat te ontvangen. Dat omvat het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Voor zover dat technisch mogelijk is, kunt u ook vragen dat STIHL de persoonsgebonden gegevens rechtstreeks aan de andere verantwoordelijke doorgeeft.

Voor de uitoefening van de bovenvermelde rechten evenals bij vragen en klachten over het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens kunt u zich wenden tot STIHL:

Contact voor gegevensbescherming:

ANDREAS STIHL NV

Veurtstraat 117

B – 2870 Puurs

E-mail: privacy@stihl.be

U hebt bovendien het recht om u met een klacht tot de voor STIHL bevoegde instantie te wenden.

Stand van de gegevensbeschermingsverklaring: 17 april 2019

Andreas Stihl NV

Nederland:
Andreas Stihl NV
Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda
Telefoon: +31(0)88/ 73 03 900
info@stihl.nl

België:
Andreas Stihl NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs
Telefoon: +32(0)52/30.00.80
info@stihl.be

Inhoud van de site

De inhoud van onze website wordt permanent aangepast. STIHL streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren en behoudt zich daarom het recht voor om zijn producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Niet-contractuele foto's.

Alle opmerkingen en/of nieuwe suggesties zijn welkom. Aarzel niet om ze ons mee te delen. Dank u.

Copyright Andreas STIHL AG & Co., Waiblingen. De reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de informatie in deze website mag alleen maar met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDREAS STIHL AG & Co.

Cookie Policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om de eigenaars van de website te voorzien van informatie.

We zetten cookies in om het gebruik en de functionaliteit van onze websites te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites en aangeboden tools en diensten aanwenden. Het opslaan van cookies op uw computer is een gemakkelijke en handige manier voor ons om uw bezoek aan onze websites te personaliseren en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat uw volgende bezoek vlotter verloopt en voor u een fijnere ervaring is. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie, zoals uw naam, te verkrijgen.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw computer) door de instellingen van uw internet browser te wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). U dient echter te beseffen dat, als u dat doet, u mogelijk niet in staat zult zijn bepaalde functies te gebruiken waarvoor informatievergaring vereist is.

Op deze website worden de volgende types cookies gebruikt:

Technisch noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website.

De functionele cookies die worden gebruikt zijn:: directe cookies, indirecte cookies en flash-cookies.

1) Directe cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door deze website en ook alleen door deze website kunnen worden gelezen.

2) Indirecte cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door derden waarop wij een beroep doen voor bepaalde diensten (bijv. websiteanalyse).

3) Flash-cookies: wij maken ook gebruik van Flash-cookies om uw voorkeuren op te slaan, zoals volumeregeling of spelletjesscores, of om inhoud weer te geven op basis van wat u op onze website bekijkt, om uw bezoek te personaliseren.

Onderstaand bevindt zich de volledige lijst van de op de STIHL website gebruikte cookies.

Terug